Austausch tëscht 'alen' an aktuelle Schüler

am .

No de Portes-ouvertes, déi déi verschiddene Lycéen duerchgefouert hunn, huet d'APERM zesumme mam Léierpersonal aus dem Cycle 4.2 Ënn Mäerz een Austausch mat 'Anciens'-Schüler organiséiert.

An engem gemittleche Kader hunn 13 Schüler, déi am läschte Joer resp. dat Joer virdrun nach zu Reckeng an der Schoul waren, iwwert hier Erfahrungen an der 'grousser' Schoul verzielt an iwwer de Lycée an dem se sinn, geschwat.

D'Schüler aus dem Cycle 4.2 haten dobäi d'Geleeënheet, fir Froen ze stellen.