Congé vun der Maison relais

All Joer

  • Summer: vum 1. - 15. August
  • Chrëschtdag: déi Woch mat deene meeschte Feierdeeg
  • Ouschteren: déi éischt Woch vun der Ouschtervakanz

2017 / 2018

  • Summer: vum 1. - 15. August
  • Chrëschtdag: vum 27. bis de 29. Dezember 2017
  • Ouschteren: :  vum 2. - 6. Abrëll 2018

 

Ënnerstëtzung Zirkusfest

Mir si frou fir matzedeelen, dass d'Elterevereenegung APERM den Zirkusprojet mat 3000 Euro ënnerstëtzt. Dëst entsprécht méi oder wéineger dem Benefice vun engem ganze Joer.