Scheck-Iwwereechung Zirkusprojet

am .

Stellvertriedend fir alleguer d'Schoulkanner hunn d'Kanner aus dem Cycle 4.2 é Scheck iwwer 3000 € vun der APERM entgéintgeholl. Dëst ass de Bënëfiss, dee mer dëst Joer mat der Hëllef vun deene ville Fräiwëllegen op eise Manifestatiounen erwirtschafte konnten.