Kado (Yearbook) fir d'Schüler aus dem Cycle 4.2

am .

Ugangs Juli hunn d'Schüler aus dem Cycle 4.2 ee Fotobuch als Abschiedsgeschenk vun der Elterevereenegung iwwerreecht kritt. 

Vun All Kand ass ee Portrait dran. Zousätzlech solle verschidde Gruppefotoen un déi verschiddenen Aktivitéiten erënneren, déi d'Schüler am Laf vum Schouljoer duerchgefouert hunn.

D'Photoen goufen vum Léierpersonal a vum Akim Schmit gemaach.

D'Elterevereenegung wënscht de Kanner ee gudde Start an der 'grousser' Schoul a weiderhi vill Erfolleg!