Schoulufank 2018/19 - Pot de la rentrée

am .

Och op der Rentrée 2018/19 begréisst d'APERM d'Eltere mat Kaffi a Kuch am Préau vun der Schoul.

Et ass eng Geleeënheet fir d'Kanner, déi fir d'éischt an d'Schoul ginn mat hieren Elteren ze begréissen a fir sech mat den Elteren auszetauschen.

Mir wënschen de Schoulkanner een flott an erfollegräicht Schouljoer! 👍